Etik Kurallarımız

  • Mesleki özen
  • Mesleki davranış
  • Sosyal sorumluluk
  • Güvenilirlik
  • Dürüstlük
  • Hesap verebilirlik
  • Gizlilik ve sır saklama
  • Bağımsızlık