Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Danışmanlığı

 • Her türde yerli şirket kuruluş işlemleri
 • Her türde yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri
 • Her türde yabancı şirket kuruluş işlemleri
 • Yabancı şirket şube açılış işlemleri
 • Yabancı şirket irtibat bürosu açılış işlemleri
 • Şirket tür değiştirme işlemleri
 • Şirket birleşme işlemleri
 • Şirket bölünme işlemleri
 • Sermaye artırım işlemleri
 • Sermaye azaltma işlemleri
 • Hisse devir işlemleri
 • Şirket satın alma işlemleri
 • Şirket müdür değişikliği işlemleri
 • Olağan genel kurul işlemleri
 • Olağanüstü genel kurul işlemleri
 • Şahıs firmalarının şirkete dönüştürülme işlemleri
 • Şirket ortaklarının tek kişiye indirilmesi işlemleri
 • Şirket şube açma işlemleri
 • Şirket şube kapama işlemleri
 • Şirket merkez adresi nakil işlemleri
 • Şirket tasfiye işlemleri
 • Listeleyemediğimiz  diğer şirket ana sözleşme değişiklik işlemleri vb.
Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
Bugün +90 212 291 04 45 nolu telefonlarımızdan İş Kurma Danışmanlarımız ile iletişime geçin.