Kapasite Raporu Danışmanlığı

Kapasite Raporu , üretim yapan bir firmanın, mevcut makine parkı, işgücü ve kullandığı malzemeler ile bir yıl (8 saat üzerinden 300 Gün hesabıyla) zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir.

Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuatlar;

  • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
  • 5174 sayılı TOBB Kanunu (Madde 9)
  • 28/05/1975 tarih 15248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  • TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 41)
  • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri
  • Teşviklerle İlgili Tebliğler
  • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
Bugün +90 212 291 04 45 nolu telefonlarımızdan İş Kurma Danışmanlarımız ile iletişime geçin.