Yabancı Şirket Şube Açılışı

Merkezi TÜRKİYE dışında bulunan Ticari İşletmelerin TÜRKİYE’ de şube açılışında kayıt işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis sitemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.
Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra,

1- Dilekçe
2- Kuruluş Bildirim Formu
3- Oda Kayıt Beyannamesi
4- Merkez işletmenin güncel sicil kayıtları
5- Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye TÜRKİYE’ de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin karar
6- Şube açacak merkezin ünvanı, türü, işletme konusu, sermayenin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin ünvanı, şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı soyadı, kimlik numaraları, yerleşim yerleri, şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin apostil onaylı tercümesi noter tasdikli
7- Şube açma kararında TÜRKİYE’ deki şubeyi mahkemeler dahil özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletnamenin aslı ve Türkçe çevirisi.
8- Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin şube ünvanı altında noter onaylı imza beyannameleri
9- Yabancı uyruklu müdürün onaylı pasaport sureti. TÜRKİYE’ de ikamet ediyor ise onaylı ikamet tezkeresi
10- Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirdiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı. (Apostil ve Tercümesi)

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
Bugün +90 212 291 04 45 nolu telefonlarımızdan İş Kurma Danışmanlarımız ile iletişime geçin.