Sermaye Azaltımları

Sermaye azaltımına ilişkin hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 473. maddesinde yer almaktadır.
Yeni Ticaret Kanunu ile sermaye azaltımında da değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden en önemlisi de mahkeme ve bilirkişi sürecinin kaldırılmış olmasıdır.

Sermayenin azaltılma süreci 3 aşamada gerçekleştirilebilir.

1. AŞAMA
Sermaye azaltılması 6102 sayılı TTK’nın 473, 474, 475’inci maddelerinde düzenlenmiştir.

2. AŞAMA
Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı belirlenmiş ise sermayenin azaltılmasına karar verilebilecektir. Sermayenin azaltılmasına karar verildikten sonra alacaklılara çağrı yapılacaktır. Alacaklılara çağrı ise Kanunun 474’üncü maddesinde düzenlenmiştir.

3. AŞAMA
Alacaklılara gerekli ilan yapıldıktan sonra kararların yerine getirilmesi aşamasına geçilecektir. Kararların yerine getirilmesi ise 475’inci madde de düzenlenmiştir.

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
Bugün +90 212 291 04 45 nolu telefonlarımızdan İş Kurma Danışmanlarımız ile iletişime geçin.